Home » Operations & Manufacturing planning

Operations & Manufacturing planning

Uw bedrijf presteert optimaal dankzij een duurzaam en veerkrachtig ingerichte productieomgeving

Een optimaal ingericht productieproces is de basis voor goede prestaties van uw bedrijf. Daarbij zijn productfases volledig op elkaar afgestemd en wendbaar genoeg om in te spelen op onverwachte situaties. En dat begint met een goed planningsproces. Met behulp van de nieuwste data-technologieën, onze wiskundige kracht en ruime praktijkervaring creëren wij voor u een toekomstgerichte en duurzame productieomgeving die optimaal presteert.

Dankzij onze jarenlange ervaring beschikken we over diepgaande kennis van productieomgevingen. We weten wat nodig is voor maximale prestatie. Het gaat daarbij niet alleen om een efficiënte inrichting, de wendbaarheid van uw productieproces is minstens zo belangrijk. Het is onze passie en kunde hierin de juiste mix te vinden. We kijken daarbij naar de procesplanning, het verbeteren van de looptijd en de duurzaamheid van uw proces.

Customized user interface

We zijn in staat een user interface neer te zetten die volledig is afgestemd op úw productieproces. Zo maken we bijvoorbeeld een customized app voor optimale scenarioplanning. Onze wiskundige experts ontwikkelen de modellen die hiervan de basis vormen. We doen dit samen met u, de kennis uit uw organisatie combineren we met onze praktijkervaring in productieomgevingen. Daarbij maken we gebruik van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van Artifial Intelligence (AI). En uit ervaring weten we dat de kracht van deze applicaties ligt in een mix van beiden: de meer traditionele Operationele Research algoritmes met AI. Met als uitkomst op maat gemaakte applicaties voor uw bedrijf.

Welke aspecten nemen we daarin mee?

  • Verduurzaming. We richten uw planningsproces zo gedetailleerd mogelijk in en laten u zien wat het effect is op het gebied van emissie
  • Wendbaarheid. Hoe ga je om met onzekerheden in je productieproces? Het ideale plaatje bestaat niet, maar wél de mogelijkheid om variaties in kaart te brengen zodat u snel en met vooruitziende blik in kunt spelen op veranderende situaties binnen en buiten uw organisatie
  • Lean management. Om doorlooptijden van het productieproces te verbeteren, bekijken we samen met u hoe dit efficiënter ingericht kan worden met behulp van Lean-methodieken.

Verlengstuk van uw productieteam

Het aanpassen van uw productieproces raakt het hart van uw organisatie. Het zijn complexe processen waar vele medewerkers bij betrokken zijn. We gaan dan ook consciëntieus te werk, betrekken zoveel mogelijk medewerkers. We combineren onze wiskundige expertise en ervaring in productieomgevingen in de industrie met een pragmatische aanpak. Vaak krijgen we terug echt onderdeel van een team te zijn dat goed op elkaar is ingespeeld. Dat vertrouwen is belangrijk, omdat de uitkomsten ook personele consequenties kunnen hebben. Zo leverde een herinrichting van het planningsproces voor een bedrijf in de zware industrie enorme tijdwinst op, waardoor hun medewerkers inzetbaar werden voor andere zaken in de organisatie. Een win-win: een geoptimaliseerd productieproces én minder hoge werkdruk voor het personeel. 

Voorbeeldcase

Ook voor de wereldwijde leverancier van non-ferrometalen Aurubis werkten we aan een planningstool, SCOPE (Supply Chain Optimization and Excellence), waarmee zij de complexiteit in hun productieportefeuille beter konden beheren. Dit leidde onder andere tot hogere inkomsten en een verlaging  van de werklast. Bekijk de casebeschrijving.

Nieuwsgierig?

Onze ervaring met productieomgevingen in de (zware) industrie zetten wij ook voor uw organisatie graag in. Meer weten over hoe Districon ervoor zorgt dat uw operatie zo efficiënt, duurzaam en veerkrachtig mogelijk is ingericht? Neem dan contact op met Olaf Witsen, hij vertelt u hier graag meer over!

Share with: