Grootste gemene deler van logistieke data

Afbeelding

Onlangs heeft Districon in opdracht van Topsector Logistiek een project afgerond voor de gemeente Tilburg. Deze stad heeft haar toekomstige Zero emissie zone voor stedelijke logistiek benoemd. Vervolgens is inzicht benodigd in de oplaadbehoefte van vrachtwagens en bestelbussen en dient met energieleveranciers te worden vastgesteld waar eventuele knelpunten in de laadinfrastructuur zijn. Voor het kunnen beantwoorden van deze vragen, is in het onlangs afgeronde project een overzicht opgesteld van benodigde databronnen. Omdat de Tilburg-vraag ook bij tal van andere gemeenten speelt en omdat het vanuit een publiek belang gewenst is dat de databronnen ook voor het beantwoorden van andere (logistieke-) vragen van belang zijn, is een generieke aanpak gehanteerd: Wat is de grootste gemene deler van logistieke data.

Lees via de volgende link het volledige rapport: "Grootste gemene deler van logistieke data"

 

Author
Share with: